Emoties

Alle emoties zijn nuttig. Het geeft ons te kennen of we op de goede weg zijn met onszelf!

Daarnaast kunnen emoties ons beoordelingsvermogen verscherpen, ons immuunsysteem versterken, ons beschermen tegen risico’s en ons juiste beslissingen laten nemen.
Emoties kunnen ook leiden tot moeilijke situaties, een toestand van stress, conflicten, en psychologisch en lichamelijk lijden.

In onderzoek is aangetoond dat niet goed verwerkte emoties een negatief effect hebben op onze mentale en lichamelijke gezondheid. Zo is er een verband bevestigd tussen gevoelens van woede en hartaanvallen. Ook is aangetoond dat personen die goed met hun emoties kunnen omgaan gewoonlijk meer kans hebben op een goede gezondheid, een langer leven en veel rijkere sociale relaties.

De kunst is om te leren van je emoties! Wij kunnen jou hierbij heel goed ondersteunen, zodat jij weer aan het stuur komt te zitten in plaats van de emotie.