Authentiek leiderschap

Succesvol leiderschap begint met het neerzetten van wie je werkelijk bent, met authentiek zijn: je werk doen vanuit je waarden en normen in optimaal contact met je omgeving. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat je je eigen waarden en behoeften kent. Dat je daadwerkelijk in staat bent deze in optimaal contact met je omgeving aan te geven. Mensen vertrouwen immers diegenen die trouw zijn aan zichzelf, en dat vertrouwen maakt het mogelijk om je doelen effectiever te bereiken.

Authenticiteit is de gezonde afstemming tussen je interne waarden en overtuigingen en extern gedrag. Mensen met een authentieke stijl zullen zich bijna altijd gemotiveerd en integer inzetten voor hun werk en op de werkvloer. Zij zijn congruent in denken, doen en voelen.

Organisaties die authentiek gedrag aanmoedigen, hebben meer kans op betrokken, enthousiaste, gemotiveerde medewerkers en creëren daardoor een veiliger werkklimaat.

Het tegenovergestelde van authenticiteit is namaak of onnatuurlijk gedrag. Vaak wordt dit door anderen herkend en heeft het een ontwrichtende, negatieve energie. Dit draagt bij aan onzekerheid, wantrouwen en een gebrek aan passie bij de werknemers.

Wilt u ook meer authentiek leiderschap of gedrag op de werkvloer? Neem dan contact met ons op en we gaan samen met u aan de slag.