Vertrouwenspersoon (gecertificeerd)

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag is tegenwoordig niet meer weg te denken als thema. Opmerkingen of grapjes die 5 jaar geleden nog geaccepteerd werden, lijken nu niet meer te kunnen. Wanneer is er nu precies sprake van ongewenst gedrag? Dat is het geval, indien er bij iemand grenzen worden overschreden.

Grensoverschrijdend gedrag is een verzamelnaam voor alle vormen van gedrag waarbij de ene persoon de grenzen van een andere persoon niet respecteert. De vraag is dan hoe iemand weet of hij de grens bij een ander overgaat? Wat voor de één immers een grapje is, ervaart de ander als ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan alleen worden tegengegaan als bij overschrijding van een grens, de persoon in kwestie (bij wie de grenzen worden overschreden) dit aangeeft en de ander deze afbakening respecteert.

Aan deze voorwaarden wordt echter vaak niet voldaan. Het blijkt dat menig persoon moeite heeft grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. De redenen daarvoor lopen uiteen; soms is de hiërarchische positie in het geding. Wanneer iemand zijn grens wel kenbaar maakt, kan de boodschap niet overkomen of genegeerd worden.

 

Ongewenste gedragsvormen
Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer vallen onder PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) en bestaan onder meer uit:

  • werkdruk
  • agressie en geweld
  • pesten
  • stalken
  • intimidatie
  • seksuele intimidatie
  • discriminatie

 

Gevolgen
Ongewenst gedrag kan grote gevolgen hebben, zowel voor de getroffen medewerker(s) als voor u als werkgever. Slachtoffers van ongewenst gedrag kunnen zich onveilig voelen op hun werkplek; dit kan uiteraard ook een uitwerking hebben in de persoonlijke levenssfeer. Ook medewerkers die getuige zijn van bijvoorbeeld geweld of intimidatie kunnen hier last van krijgen. Een onveilig gevoel in de werksituatie kan leiden tot een minder goed functioneren en zelfs tot uitval. U ondervindt als werkgever dus ook vaak nadelige gevolgen van deze negatieve omgangsvormen.

 

Actief beleid
Vanwege de nadelige gevolgen is het zeer wenselijk actief beleid te voeren om de werkvloer zo veilig mogelijk te maken en ongewenst gedrag te voorkomen. Buiten het gegeven dat dit een wettelijke plicht is voor iedere werkgever, biedt een sociaal veilige en aangename werksfeer veel voordelen, zoals meer werkplezier, hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en minder personeelskosten.
Het opstellen van een gedragsprotocol is een goede eerste actie in dit beleid. Daarnaast dient ervoor gezorgd te worden dat slachtoffers van ongewenst gedrag hun verhaal kunnen doen bij een vertrouwenspersoon. Uw organisatie creëert daarmee een plek waar medewerkers veilig en anoniem hun verhaal kunnen doen wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen. Dit kan een intern of een extern vertrouwenspersoon zijn.

 

Uw nieuwe extern vertrouwenspersoon?
Een extern vertrouwenspersoon heeft als voordeel, dat deze buiten uw organisatie staat en daardoor een grote veiligheid biedt voor degene die zijn verhaal wil doen. Er is immers geen enkele collegiale connectie met betrokkenen.


Deze functie wil ik graag voor u vervullen. Naast een ruime ervaring op dit gebied hebben wij expertise op het gebied van coaching en trainingen.
U kunt ons in uw bedrijf ook inzetten om training te geven over het leren aangeven van persoonlijke grenzen of om daarover het gesprek te beginnen.

Wilt u meer informatie of een afspraak met ons maken, bel of mail ons dan voor een snelle reactie.