Conflict

Je zit in een conflict en je weet geen uitweg. Je wilt niets liever dan het conflict laten verdwijnen. Misschien ervaar je wel vaker conflictsituaties met je omgeving. Voor je gevoel beland je daar dan op de één of andere manier telkens weer in.

Een conflict kan ontstaan als twee partijen tegengestelde belangen of opvattingen hebben. Er kan een verschil van mening zijn over hoe iets wordt aangepakt of er kan sprake zijn van een botsing van belangen. Ook kan de interpretatie van iets wat gezegd of gedaan is verschillen, waardoor er onenigheid ontstaat.

Het beste is natuurlijk om conflicten te voorkomen. Goed communiceren, je gevoelens op een aanvaardbare manier uiten en je inleven in de gedachtenwereld van de andere partij zijn daarbij fundamentele vaardigheden.

Voor het beslechten van een conflictsituatie is het nodig dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing die gecreeerd wordt.

Een goede wil en onderhandelingsbereidheid zijn daarvoor noodzakelijk. Wij helpen je om de juiste weg te kiezen om conflicten te voorkomen en op te lossen.