Re-integratie

Het tijdig inzetten van professionele verzuimbegeleiding met als doel terugkeer in dezelfde functie of plaatsing op een andere werkplek in het bedrijf kan een groot verschil maken. Het voorkomt onnodig (langdurig) verzuim, bevordert de re-integratiekansen en beperkt de schadelast voor uw bedrijf en uw werknemer.

De aanleiding voor re-integratie is dat uw werknemer al enige tijd niet aan het werk is. Zowel medische als niet medische oorzaken kunnen aan de basis van dit verzuim liggen. Bij niet medische oorzaken valt te denken aan verlies van een dierbare, mantelzorg, echtscheiding, conflictsituaties op de werkvloer of een schuldenproblematiek. Deze niet-medische oorzaken kunnen ook tot lichamelijke problemen leiden.

Daarnaast kan de terugkeer naar werk voor mentale klachten zorgen, zoals burn-out, depressie, faalangst of onzekerheid. De niet medische oorzaken en de mentale problemen vragen om gerichte coaching.

U wilt de verzuimsituatie in goede banen leiden. De wet Verbetering Poortwachter vereist dat u als werkgever en uw werknemer er samen voor zorgen, dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Wij staan voor u klaar om de inspanningen daarvoor grotendeels op ons te nemen en u als werkgever te ontlasten.

Onze startwerkwijze is als volgt:

  • Een (telefonisch) gesprek met de werkgever over de verzuimsituatie;
  • Dan volgt een intakegesprek met de werknemer;
  • Samen met de werknemer wordt een trajectplan opgesteld;
  • Het trajectplan overhandigen we aan de werkgever.

Hoe onze begeleiding wordt vormgegeven, verschilt per traject. Het is immers maatwerk, afgestemd op de werknemer. Tijdens het hele proces wordt coaching ingezet om barrières voor terugkeer van de werknemer op te lossen en de re-integratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

De duur van het re-integratieproces verschilt per situatie. Als de volledige re-integratie een feit is, vindt nog een korte periode nazorg plaats.

Wij kijken er naar uit als uw re-integratie coach aan de slag te gaan. U kunt ons uiteraard ook preventief inschakelen, wanneer u signaleert dat een werknemer moeite heeft goed te functioneren. Om mogelijke uitval te voorkomen is het verstandig om uw werknemer te coachen waardoor er ander gedrag kan worden aangeleerd.