Zakelijke coaching

Goed functionerende medewerkers/collega's verhogen het rendement, de samenwerking en de betrokkenheid bij het werk. Het is voor u als werkgever dus belangrijk dat uw werknemers zo optimaal mogelijk hun functie uitoefenen.
Goed functioneren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Al is iedere medewerker in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren en motivatie, een leidinggevende heeft tot taak dit te stimuleren.
Beiden kunnen enige bijsturing nodig hebben om het prestatieniveau te verhogen. Dit kan met coaching op verschillende terreinen bereikt worden.

Voor leidinggevenden valt te denken aan de manier van aansturing van hun medewerkers. De wijze van communiceren waarbij respectvol omgegaan wordt met individuen en stimulerende feedback geven zijn onder andere hierbij belangrijke elementen.

Medewerkers kunnen begeleiding nodig hebben om hun houding naar collega’s en het functioneren in een team te verbeteren, hun communicatie naar een hoger plan te brengen of mee te gaan met veranderingen die in het bedrijf plaats vinden. Ook het beter omgaan met prestatiedruk en te veel verzuim kunnen redenen zijn om ons als coach in te schakelen.

Voor al deze aspecten kunnen wij u helpen om het functioneringsniveau van medewerkers door middel van coaching te verhogen.