Emoties

Emoties kunnen ons veel leren over onszelf en onze relaties met anderen. Ze kunnen ons helpen om bewust te worden van wat we voelen, en om te begrijpen waarom we ons op een bepaalde manier voelen.

Door naar onze emoties te luisteren, kunnen we leren wat onze behoeften zijn en wat we nodig hebben om ons goed te voelen. We kunnen ook leren wat onze grenzen zijn en wanneer we die moeten stellen.

Emoties kunnen ons ook helpen om beter te communiceren met anderen. Door onze emoties te uiten op een gezonde manier, kunnen we onze gevoelens en behoeften duidelijk maken aan anderen, en kan dit leiden tot meer verbinding en begrip in onze relaties.

Daarnaast kunnen emoties ons beoordelingsvermogen verscherpen, ons immuunsysteem versterken, ons beschermen tegen risico’s en ons juiste beslissingen laten nemen.
Emoties kunnen ook leiden tot moeilijke situaties, een toestand van stress, conflicten, en psychologisch en lichamelijk lijden.

In onderzoek is aangetoond dat niet goed verwerkte emoties een negatief effect hebben op onze mentale en lichamelijke gezondheid. Zo is er een verband bevestigd tussen gevoelens van woede en hartaanvallen. Ook is aangetoond dat personen die goed met hun emoties kunnen omgaan gewoonlijk meer kans hebben op een goede gezondheid, een langer leven en veel rijkere sociale relaties.

De kunst is om te leren van je emoties! Wij kunnen jou hierbij heel goed ondersteunen, zodat jij weer aan het stuur komt te zitten in plaats van de emotie.