Burn-out

Door een burn-out kan een werknemer voor langere tijd niet meer inzetbaar zijn. Dat is slecht nieuws voor zowel de werknemer als de werkgever. Een gerichte coaching van de werknemer met een burn-out verkort de periode van verzuim.

Kenmerk van een burn-out is een gevoel van opgebrand zijn door het ondergaan van te veel stress. De accu is leeg en laadt dus niet meer op. Er is sprake van mentale en lichamelijk uitputting. Het is meestal het gevolg van het langdurig negeren van de eigen grenzen en andere stress signalen. De klachten beperken het dagelijks functioneren, op het werk en in de privésituatie.

Een burn-out ontstaat geleidelijk. Vaak gaan er maanden en soms zelfs jaren stress aan vooraf. In een eerdere fase is er sprake van overspannenheid: de energie raakt op en het is moeilijk nog goed te functioneren. Ook treden er vaak al lichamelijke klachten op. Wel zijn er dan nog herstelmogelijkheden. Worden deze klachten genegeerd dan dreigt er een burn-out. Bij een burn-out duren de klachten van overspannenheid langer dan zes maanden.

Een burn-out is dus het gevolg van langdurig teveel aan stress. Dit kan ontstaan op het werk, maar bijvoorbeeld ook de combinatie van een drukke baan en een gezin, een (vecht)scheiding of het fungeren als mantelzorger in combinatie met andere bezigheden kunnen de oorzaak zijn.

Of iemand een burn-out krijgt hangt niet alleen af van de situatie maar ook hoe iemand met de situatie omgaat en er naar kijkt. Iedereen reageert anders op stress. Sommige mensen zijn daar gevoeliger voor. Dit is bijvoorbeeld het geval als een persoon:

 • moeilijk nee kan zeggen
 • negatief is over het eigen functioneren
 • hoge eisen stelt aan zichzelf
 • een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft
 • moeite heeft om hulp te vragen
 • sterk gemotiveerd en betrokken is
 • moeilijk gevoelens kan uiten

De situatie zelf kan eveneens invloed hebben. Op het werk kan er een te grote druk om te presteren of een confrontatie met onduidelijk taken ervaren worden. Ook conflicten, een slechte sfeer of weinig waardering hebben grote invloed op hoe iemand met stress kan omgaan.

 

Coaching bij een burn-out
Voor het herstel van een persoon die in een burn-out zit, is het noodzakelijk dat deze inzicht krijgt in de oorzaken van de klachten en veranderingen doorvoert om een herhaling te voorkomen. Centrale vragen zijn:

 • Welke omstandigheden en persoonlijkheidskenmerken spelen een rol bij de klachten?
 • Kunnen deze veranderd worden, en zo ja: hoe?
 • Welke nieuwe vaardigheden op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied zijn nodig om herhaling te voorkomen en beter met stress om te kunnen gaan?
 • Hoe kunnen die vaardigheden eigen gemaakt worden?

Antwoorden op deze vragen vereisen een grondige zelfanalyse, hetgeen voor de meesten moeilijk dan wel onmogelijk is. Coaching is het middel om dit gericht stap voor stap in banen te leiden en de herstelperiode te verkorten.
Wij staan voor u klaar om hierbij als coach te fungeren voor uw medewerkers die een burn-out hebben.
Uiteraard kunt u ons ook inzetten voor werknemers die overspannen zijn of dat dreigen te worden. U kunt er niet vroeg genoeg bij zijn.